جزیره وایاگ در اندونزی

جزیره وایاگ در اندونزی یکی از خارق العاده ترین پدیده های طبیعی با جزایر کوچک و دریای بیکران نیلگون چشم هر بیننده ای را خیره می کند .