مدارک مورد نیاز برای دریافت وقت سفارت

شماره ردیف مورد نیاز در ستون مدارک مورد نیاز :

 

1- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس

2- اصل گذرنامه با امضا با حداقل 7 ماه اعتبار

3- کپی گذرنامه

4- فرم DS-160

5- کپی ویزای قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح: وقت سفارت با مسئولیت و درخواست مسافر انجام می شود.

 

ویزای اتریش وقت سفارت اتریش

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران

330,500 1-60 روز 

01, 02, 03, 04, 05

 

ویزای آلمان وقت سفارت آلمان

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران

330,500 1-60 روز 

01, 03

 

ویزای آمریکا وقت سفارت آمریکا

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت در دبی

3,040,600 1-60 روز 

01, 04, 05

 

ویزای انگلستان وقت سفارت انگلستان

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران گردشگری 6 ماهه

3,437,200 1-60 روز 

01

سفارت تهران گردشگری 2 ساله

9,121,800 1-60 روز 

01

سفارت تهران گردشگری 5 ساله

17,186,000 1-60 روز 

01

 

ویزای ایتالیا وقت سفارت ایتالیا

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران

661,000 1-60 روز 

01, 02

 

ویزای فرانسه وقت سفارت فرانسه

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران

330,500 1-60 روز 

01, 03

 

ویزای هلند وقت سفارت هلند

شهر مصاحبه قیمت (تومان) زمان مدارک مورد نیاز

سفارت تهران

330,500 1-60 روز 

01, 03


شرایط و الزامات درج ویزا در گذرنامه

1- در صورتیکه سفارت به هر دلیلی همچون اختلافات سیاسی و مناسبت های پیش بینی نشده و غیره منجر به تعطیلی و کنسلی وقت سفارت شود مسولیتی متوجه این آژانس نخواهد بود .
2- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری وقت سفارت داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و وقت سفارت و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.
3- تاریخ وقت دهی سفارت بر اساس شلوغی و خلوتی آن کشورمیباشد و بین 1 تا 60 روز متغیر است.
4- آماده کردن و کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.
5- پس از تایید شدن وقت سفارت مسافر ملزم به حضور در سفارت میباشد درصورت عدم حضور و درخواست بعدی احتمال رد شدن ویزا بسیار است. 
6- داشتن گذرنامه امضا شده با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است 
7- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.
8- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.