بعد از گرفتن وقت سفارت و سفر به کشور مورد نظر برای ارائه مدارک و مصاحبه برای قبول یا رد مدارک و دادن و ندادن ویزا مدت زمانی را به شما اعلام می کنند ، که معمولن به دلیل مدت زمان زیاد مسافر به ایران برمی گردد و برای درج ویزا در گذرنامه مجددن باید به کشور مورد نظر مسافرت نماید .

در این مرحله چنانچه تمایل داشته باشید می توانید با ارائه مدارک زیر کار ارسال گذرنامه و ارائه آن به سفارت خارجی در کشور مورد نظر را به آژانس هواپیمایی واگذار نمایید ، بدین وسیله می توانید هم در زمان و هم در هزینه های خود صرفه جویی کنید.

نماینده های ما در کشورهای مصاحبه برای ویزا گذرنامه شما را به سفارت می برند و در صورت قبولی ویزا آن را بعد از درج ویزا در گذرنامه برای شما ارسال می کنند.

به این ارسال گذرنامه به کشور مصاحبه برای ویزا و درج ویزا در گذرنامه و بازگرداندن آن به شما به اصطلاح پیکاپ پاسپورت می گویند ، اگرچه به نظر می رسد بهتر بود پیکاپ ویزا می گفتند!

 

مدارک مورد نیاز برای درج ویزا در گذرنامه (پیکاپ پاسپورت)

شماره ردیف مورد نیاز در ستون مدارک مورد نیاز :

 

1- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس

2- اصل گذرنامه با امضا با حداقل 7 ماه اعتبار

3- کپی گذرنامه

4- وکالت نامه

5- فرم DS-160

6- نام کاربری ، رمز عبور

7- عکس مناسب

8- پرینت ایمیل سفارت

9- رسید سفارت

10- فرم سفید یا آبی

 

 

 

 

توضیح: پیکاپ پاسپورت با مسئولیت و درخواست مسافر انجام می شود.

 

 

 

ویزای آمریکا درج ویزای آمریکا

شهر مصاحبه قیمت (تومان) تحویل مدارک مورد نیاز

ایروان

528,800 10-15 روز کاری

02, 06, 07

دبی

661,000 7-10 روز کاری

02, 04, 06

آنکارا

793,200 7-10 روز کاری

02, 05, 06

ابوظبی

1,189,800 10-15 روز کاری

02, 04, 06, 10

 

ویزای انگلستان درج ویزای انگلستان

شهر مصاحبه قیمت (تومان) تحویل مدارک مورد نیاز

دبی

396,600 10-15 روز کاری

02, 04, 08

ابوظبی

1,057,600 10-15 روز کاری

02, 04, 08

آنکارا

1,322,000 7-10 روز کاری

03, 04, 08, 09

استانبول

1,322,000 7-10 روز کاری

03, 04, 08, 09

 

ویزای کانادا درج ویزای کانادا

شهر مصاحبه قیمت (تومان) تحویل مدارک مورد نیاز

دبی

396,600 10-15 روز کاری

02, 04, 08

ایروان

528,800 7-10 روز کاری

02, 04, 08

تفلیس

528,800 7-10 روز کاری

02, 04, 08

استانبول

528,800 7-10 روز کاری

02, 04, 08

آنکارا

528,800 7-10 روز کاری

02, 04, 08

ابوظبی

1,057,600 10-15 روز کاری

02, 04, 08

 

شرایط و الزامات درج ویزا در گذرنامه

1- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همچون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا .
2- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد
3- مدت زمان تحویل ویزا ازطرف سفارت اعلام شده در صورت تغییر مدت زمان و یا بیشتر طول کشیدن درج ویزا هیچ گونه مسولیتی متوجه این آژانس نمی باشد.
4- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.
5- داشتن گذرنامه امضا شده با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است 
6- امضاء پاسپورت نباید با امضایی که در روز مصاحبه زده اید مغایرت داشته باشد.
7- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست

8- ارسال مدارک و درخواست به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.